Betrouwbaar & functioneel

Met JPK-beheer heeft u de juiste samenwerking om ICT oplossingen betrouwbaar en functioneel te realiseren.

Levering, installatie en support, alles in één hand. Met een nuchtere kijk voor praktische mogelijkheden.

In 3 stappen naar een goed resultaat;

Advies

Welke mogeijkheden

Installatie

Werken aan de oplossing

Beheer

Goede documentatie

Als u zich de vraag stelt, wat moet ik aankopen om;

(meer tijd te besparen…, optimaal te kunnen werken…, en veilig uw gegevens te bewaren…)

dan wil JPK-beheer de oplossingen realiseren!

We luisteren naar uw vragen, inventariseren de bestaande situatie en bespreken de mogelijkheden.

Schrijven een plan van aanpak en stellen de kosten begroting op.

Na acceptatie gaan we gedisciplineerd te werk en maken een zorgvuldige documentatie van de uitgevoerde werkzaamheden.

Hiermee bent u verzekerd van een betrouwbare en functionele ICT oplossing, die door ons maar ook door derden beheerd kan worden.

Beheer kan tegenwoordig middels TeamViewer remote (op afstand) worden gedaan.

Spreek deze samenwerking u aan, neem dan contact op voor het maken van een afspraak.